Giới thiệu Quỹ học bổng

Kính gửi quý đồng hương khắp nơi, 


Tôi xin được thay mặt tất cả thành viên của Quỹ học bổng sinh viên Quảng Ngãi để


giới thiệu ngắn gọn về chương trình này.


Sơ lược về chương trình học bổng


Trước đây chỉ cấp học bổng cho sinh viên gốc Quảng Ngãi nhưng sau này có vài vị ân


nhân đề nghị nên mở rộng cho sinh viên từ các tỉnh khác đạt tiêu chuẩn nghèo, học


giỏi và sinh viên khuyết tật. Vì vậy chương trình đã được phổ biến đến các trường Đại


học tại Sài Gòn, Đà Nẵng và Quảng Ngãi để nhận đơn xin học bổng. Một ủy ban cứu


xét do các em cựu sinh viên trước đây đã từng nhận học bổng xét duyệt hồ sơ và đề

 

nghị đến các vị ân nhân. Sau đó quý vị ân nhân sẽ tùy ý lựa chọn sinh viên mình

 

muốn bảo trợ theo ngành học hay quê quán.Giá trị học bổngTùy theo mỗi vị ân nhân quyết định giá trị học bổng cho mỗi năm, cấp một lần rồi thôi


hay cấp liên tục cho đến khi ra trường.Tiêu chuẩn cấp học bổngSinh viên muốn nhận học bổng phải thuộc diện nhà nghèo và học giỏi. Riêng đối với


sinh viên khuyết tật thì việc cứu xét sẽ được linh động hơn. Mỗi năm phải gửi kết quả


học tập để xin xét cấp học bổng cho niên khóa kế tiếp.Tiếp xúc giữa ân nhân và sinh viênNgười bảo trợ sẽ liên lạc thường xuyên với sinh viên nhận học bổng qua email để trao


đổi kinh nghiệm học đường và cuộc sống cũng như theo dõi kết quả học tập của sinh


viên. Sự cảm thông giữa 2 thế hệ sống trong hai không gian khác nhau sẽ sách tấn


các em chăm chỉ học tập và rèn luyện nhân cách cho một tương lai tốt đẹp trong tinh


thần xây dựng con người tốt cho quê hương.Ngoài ra mỗi quý vị ân nhân có dịp về thăm quê hương sẽ tạo điều kiện gặp gỡ tất cả


các em sinh viên và cựu sinh viên để tâm tình và trao đổi kinh nghiệm cũng như


khuyến khích các em trên đường học vấn.


Chân thành cảm ơn và kính chúc an lành. Võ Ngọc Khôi

Một số hình ảnh hoạt động của hội